Заштита од бременост

Potencijal Блог Заштита од бременост

Контрацепција и полови болести-ефикасност наразлични средства

ЗАШТИТА ОД БРЕМЕНОСТ

Кога ќе се спомне “ заштита” при сексуален однос обично се мисли на кондом кој дава одредена заштита и од несакана бременост и од полово преносливи болести (ППБ). Кога станува збор за контрацептивни средства знаеме дека постојат повеќе различни методи. Но, која метода е навистина ефикасна?

Еве краток преглед

 1. Кондом за мажи (презерватив)
  • Заштита од бременост: 82%
  • Заштита од ППБ: Добра
 2. Кондом за жени
  • Заштита од бременост: 79%
  • Заштита од ППБ: Делумна
 3. Спирала
  • Заштита од бременост: 98%
  • Заштита од ППБ: Никаква
 4. Мирена ( хормонска влошка за матка)
  • Заштита од бременост: 99%
  • Заштита од ППБ: Делумна
 5. Метод на плодни денови
  • Заштита од бременост: 76%
  • Заштита од ППБ: Никаква
 6. Прекинат сексуален однос
  • Заштита од бременост: 78%
  • Заштита од ППБ: Никаква
 7. Спермициди (разни срдства кои ги неутрализираат сперматозоидите)
  • Заштита од бременост: 72%
  • Заштита од ППБ: Никаква
 8. Пилула “ следно утро”
  • Заштита од бременост: 75%
  • Заштита од ППБ: Никаква
 9. “Анти-беби” пилула
  • Заштита од бременост: 91%
  • Заштита од ППБ: Никаква

Како што гледате нема потполно сигурна заштита. Кога сакате поголема сигурност може да користите комбинација на различни методи.

Потенција и вежбање

2016-10-24

Reuters Health: Според најновите сознанија мажите кој имаат проблем со ерекција можат да имаат корист од вежбање и физички активности.

Заштита од бременост

trudnoca featured 2016-09-05

Кога ќе се спомне “ заштита” при сексуален однос обично се мисли на кондом кој дава одредена заштита и од несакана бременост и од полово преносливи болести (ППБ).